TẢI CFG CONFIG CHO MỌI BẢN HACK MIỄN PHÍ

Không Muốn Lấy Key ? Thuê Hack Tại Đây

Sau đây là một số File Config và Script 

Lưu ý xài bản nào xài cfg bản đó nhé anh em !!!

DOWNLOAD CFG&SCRIPT HVH FOR RAWESTTRIP(28/5/2022)!!! HERE  

DOWNLOAD CFG LEGIT FOR OSIRIS 17/7/2023: HERE ( new)

DOWNLOAD HVH AND LEGIT CFG AND SCRIPT FOR ONETAP CRACKV3: HERE (UPDATE 6/4/2021)

DOWNLOAD HVH AND LEGIT CFG AND SCRIPT FOR ONETAP CRACKV3: HERE (UPDATE 11/7/2021)

DOWNLOAD HVH AND LEGIT CFG FOR NIXWARE CRACK: HERE (UPDATE 14/8/2021)

DOWNLOAD NEW HVH AND LEGIT CFG FOR PHUD: HERE (UPDATE 16/7/2022)!!1

DOWNLOAD CFG LEGIT SKINCHANGER FOR OSIRIS 5/12/2021HERE