HACK PUBG LITE FREE V1.0 : AIMBOT , ESP , NO RECOIL , FAST RUN , 3D BOX

Link Download new update fix 4/5/2020 : Here
FULL DRIVER FIX !!! need download :Here
Link Get Key: Here
-How To Use :
get key first 
open game
open hack run as admin
setting bodder less screen

Điểm cần chú ý:
1. Hỗ trợ hoạt động của quản trị viên
2. Cài đặt trò chơi toàn màn hình không viền
3. Người dùng Win7 mở chủ đề aero, win10 bỏ qua
3. Phương thức nhập để cắt tiếng Anh (nếu không menu biến mất, bạn chỉ có thể khởi động lại trò chơi)
4. Sau đó nhấn enter để tiêm

Nhấn phím mũi tên xuống để giảm tốc độ tự nhìn


Nếu bạn muốn ổn định, chỉ mở chế độ tự nhìn, và không di chuyển chức năng bộ nhớ. Nếu bạn muốn tát bà tiên, tôi đã không nói điều đó.