114 LITE TRUY KÍCH RELEASE CHARMS WALL CROSS HAIR SÚNG TRƯỜNG SNIPER

DOWNLOAD HACK HERE : HERE
TẮT ANTIVIRUT BẰNG DEFENDER CONTROL : HERE
lưu ý dùng cho Unity3d thôi nhé (  chạy bản truy kích 3.0)
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '20 Tâm Ao1 Ao Tâm Ao2 Ao Wall Hack Báo Loi Thue Key Kiem Tra Cập Nhat Tai Unity 3D Hack'