Hack CSGO Spy External Update 2020 Hack New Version

DOWNLOAD HACK SPY : HERE

Tutorial

Phím menu : INSERT
Trò chơi phải ở chế độ cửa sổ 
Chạy cheat với tư cách quản trị viên 
Tôi đã sử dụng Visual Studio 2017, 
Microsoft DirectX SDK phiên bản / x86 (tháng 6 năm 2010) phải được bao gồm !