CÁCH FIX LỖI INJECTOR BỊ ĐỨNG NỮA CÂY KHÔNG CHẠY MỚI NHẤT CẦN XEM

 ĐẦU TIÊN ANH EM TẢI VỀ NẾU BỊ ĐỨNG NHƯ HÌNH THÌ LÀM NHƯ SAU

VÀO PHẦN C:\Users\Admin\Documents\SazInjector

Cut Paste Hết File Từ Phần dl Sang bin