DOWNLOAD TẢI HACK VALORANT !!! MIỄN PHÍ MỚI NHẤT RIGGER BOT BHOP NO BAN !!!

Không Muốn Lấy Key ? Thuê Hack Tại Đây     

Dowload Valorant Hack HERE  ( 8/7/2021) 

Get Key Active HERE


LƯU Ý:

CHANGE ENEMY COLOR RED TO PURPLE ( ĐỔI MÀU ĐỊCH TỪ ĐỎ SANG TÍM)

SETTING BODDERLESS FULL SCREEN ( CHỈNH KHÔNG VIỀN)

[F4] ĐỂ KÍCH HOẠT TRIGGER BOT 

[CAPSLOCK] MỞ BHOP 

[F1] TẠM DỪNG HACK

VÌ ĐÂY LÀ HACK FREE NÊN CHỨC NĂNG KHÔNG NHIỀU ANH EM MUỐN THUÊ ESP AIMBOT THÌ LIÊN HỆ FB CỦA 114 GAMING