TẢI HACK CS:GO MỚI NHẤT UPDATE 8/7/2021 OSIRIS + CFG FREE: ESP WALL AIMBOT ĐẠN ĐUỔI SIÊU AN TOÀN

                   

Download Osiris.exe HERE  ( 8/7/2021) 

Download Vac BypassHERE 

Download Cfg Config HERE 

Get Key Active HERE

Inject Dll Rồi Bỏ Cfg Vào Đây (% USERPROFILE% \ Documents \ Osiris)LƯU Ý:

114 LOADER LÀ MỘT BẢN HACK ĐƯỢC TÍCH HỢP BỞI NHIỀU BẢN HACK KHÁC NHAU

114 LOADER MIỄN PHÍ CHO NHỮNG ANH EM CÓ ĐAM MÊ HACK CS:GO

114 LOADER LÀ LOADER BETA CỦA 114 GAMING NÊN CÓ THỂ XẢY RA LỖI

NHỮNG VIDEO HƯỚNG DẪN TỪNG BẢN HACK SẼ ĐƯỢC 114 GAMING ĐĂNG LÊN YOUTUBE