MARCO HACK CS2 NO RECOIL KHÔNG GIẬT + BHOP 28/9/2023

 Không Muốn Lấy Key ? Thuê Hack Tại Đây

Download 114 MarcoHERE  ( chơi tạm đi đừng chê) 

Download Defender Control: HERE 

Lấy Key Miễn Phí HERE • Features :[Phím tắt]

  • M4A4=F1
  • M4A1=F2
  • Famas=F3
  • AK=F4
  • Galil=F5
  • UMP=F6
  • SG=F7
  • AUG=F8
  • tạm dừng fuction=F9
  • thoát functiont=Endshoot